HTML/PHP

Hvad mener skolerne, når de kalder sig grundtvig-koldske?

Hvad betyder det, når en skole kalder sig grundtvig-koldsk?

Svaret på det spørgsmål vil blive meget forskelligt afhængig af, hvem man spørger. Det kan nemlig ikke lade sig gøre entydigt og generelt at definere en grundtvig-koldsk skoletænkning og skolevirksomhed. Det vil altid være op til den enkelte skole og dens skolekreds og medarbejdere at afgøre, hvordan de mener, det er rigtigst at drive en skole, der kalder sig grundtvig-koldsk. Og ingen kan fratage andre retten til at kalde sig grundtvig-koldske.

Hjemmesiden, du nu befinder dig på, er derfor ikke en manual, som kan afgøre hvad, der er rigtigt og forkert. Den er tænkt som en inspirationskilde til drøftelser i forbindelse med din skolens afklaring af en grundtvig-koldske skolevirksomhed. F.eks. i forbindelse med skolekredsmøder, bestyrelsesmøder, forældremøder og lærermøder.

Har du kommentarer og spørgsmål eller er der et emne du ønsker belyst her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på

Undervisning i det fri
Temaer
Forskellige menneskers personlige bud på centrale temaer inden for den grundtvig-koldske pædagogik.

» Temaer og spørgsmål til debat

Kort sagt
En ting – en fortælling – og det grundtvig-koldske!

» Fortællinger om skoleliv

Sådan gør vi
Praksisbeskrivelser af pædagogisk virksomhed, der kalder sig grundtvig-koldsk.

» Hvordan gør vi i praksis?

Minileksikon
Hvad er de væsentligste temaer i den grundtvig-koldske pædagogiske debat?

» Ordbog over det grundtvig-koldske