Almendannelse

Begrebet almendannelse har ofte været et udtryk for en bestemt viden blandt bestemte befolkningsgrupper. I den grundtvig-koldske sammenhæng er almendannelse langt mere end et bestemt mål af en bestemt defineret viden. Almendannelse har f.eks. også en åndelig og etisk dimension, og under inspiration fra en af de store tyske og i Danmark meget anerkendte pædagogiske filosoffer, Wolfgang Klafki, kan almendannelse og et almendannet menneske beskrives som et menneskes besiddelse af historisk bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og fremtiden og viljen til at ville medvirke til disse problemstillingers løsning.

I en skolesammenhæng med børn kan denne beskrivelse svare til, at skolen gør eleverne bevidste om fælles problemstillinger for børnene på skolen, giver dem indsigt i problemstillingernes opståen og baggrund og giver børnene vilje og redskaber til at være med til at løse dem.

Del på facebook