Bagland

Baglandet kaldes den gruppe/eller organisationer, som står bag en privat skoles oprettelse og drift derefter. Baglandet bag en fri grundskole er oftest det samme som skolekredsen , som igen oftest består af forældrekredsen samt medlemmer af skolekredsen, som ikke er forældre til børn på skolen. Man kan se skolekreds og forældrekreds adskilte. Forældrekredsen er i henhold til loven tildelt særlige opgaver.

En væsentlig pointe ved baglandet er, at det er eksistensen af sådanne grupper, som legitimerer statens tilskud til de frie skoler. Det er med udgangspunkt i, at et ordentligt demokrati giver mindretallene – i.e. de forældre, der ønsker deres barn opdraget og undervist ud fra andre opfattelser end folkeskolen – ikke blot formel ret til men også gennem økonomisk tilskud reel mulighed for at oprette private skoler.

Del på facebook