De frie skoler

De frie skoler er et begreb, som har udviklet sig op gennem skolehistorien, og først inden for de sidste 30-40 år har udtrykket fået en formel plads i det officielle, statslige vokabularium. Indtil da var det en betegnelse, som blev brugt om en bestemt gruppe af ikke-offentlige skoler, nemlig: friskoler, efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler – og indtil midten af 1980’erne landbrugsskoler. Alle skoleformer, som havde sit udspring i og var del af den grundtvigske bevægelse og skoletradition. I dag er de frie skoler betegnelse på skoler som har en fælles lovgivning i enten lov om friskoler og private grundskoler eller lov om frie kostskoler. Ud over ovennævnte skoler – fraregnet landbrugsskoler – er således også alle former for private grundskoler del af de frie skoler – det vil f.eks. sige private realskoler, lilleskoler, kristne friskoler, katolske privatskoler og tyske mindretalsskoler. En forklaring på hvorfor begrebet fri er hæftet på disse skoleformer kan ses under opslaget fri skole.

Del på facebook