Det myndige menneske

Meget ofte møder man i grundtvig-koldske sammenhænge idealet om det myndige menneske, selv om det ikke er et udpræget grundtvigsk begreb. Ikke desto mindre har idealet en tæt forbindelse til Grundtvigs opfattelse af begreberne selvbevidsthed og folk og hans forestillinger om at gøre almuen til et folk. Det myndige menneske er et menneske, som er selvbevidst og ansvarsbevidst og som handler herudfra, og i en grundtvig-koldsk sammenhæng er menneskets myndighed forudsætning for aktivt at kunne indgå i et demokratisk samfund.
At være selvbevidst er noget andet end at være selvoptaget. I modsætning til at være selvoptaget og hele tiden sætte sig selv i centrum, er det selvbevidste menneske optaget af at forstå sig selv i og være en del af en sammenhæng med andre – i et fællesskab. Det er i relation til mit billede af mig selv, at jeg kan tage ansvar for mine handlinger og agere ansvarligt over for andre. Det kræver således en del viden, erfaring og modenhed at opnå myndighed. Den myndighed har barnet ikke, men det er skolens opgave gennem at give det medbestemmelse og lære det at være selvrefleksiv at være del af myndiggørelsesprocessen.

Del på facebook