Folkeoplysning

Folkeoplysning har i den grundtvig-koldske tradition en dobbelt betydning. På den ene side betegner begrebet aktiviteter, som udbydes og gennemføres af forskellige foreninger, organisationer og folkeoplysningsforbund i henhold til en lov om folkeoplysning vedtaget i folketinget. På den anden side bruges betegnelsen som en bestemt måde at forstå og tilrettelægge oplysende aktiviteter på. Aktiviteterne kan være foredrag, taler, møder, undervisning eller lignende – og måden de forstås og tilrettelægges på er karakteriseret ved, at den der forestår aktiviteten har et personligt (og ikke kun professionelt) forhold til indholdet af aktiviteten, at formidlingen af indholdet ikke kræver, at modtagerne har særlige forudsætninger eller evner ud over det at være nysgerrige og interesserede mennesker og endelig, at det egentlige formål med oplysningsaktiviteten er, at alle involverede skal blive klogere på at leve deres liv engageret i forhold til medmennesket/samfundet.

Del på facebook