Forældrekreds

Forældrekreds er en betegnelse, som blandt de frie skoler alene knytter sig til de fri grundskoler. Alle forældre til børn på en fri grundskole danner en forældrekreds, man er således automatisk medlem af forældrekredsen, hvis man har et barn på skolen.

Forældrekredsen er i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler” tillagt den opgave, dels at vælge en tilsynsførende, som har særlige opgaver i forhold til forældrekredsen og staten, og dels selv at føre tilsyn med, at skolens undervisning i sin helhed kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen. På mange skoler indgår forældrekredsen som en del af skolekredsen – eller måske ligefrem identisk med denne – og er derved med til at vælge skolens bestyrelse og leder mv.

 

 

Del på facebook