Forpligtende fællesskab

Betegnelsen forpligtende fællesskab er et vigtigt begreb i den grundtvig-koldske skoletradition og har været og er eksplicit en del af de fleste grundtvig-koldske skolers formål eller værdigrundlag. Måden at være sammen på skal således ikke alene være et fællesskab men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har – med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse – den baggrund, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre og fra Gud så at sige er gjort fri fra at bekymre sig for egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan bruge denne frihed til at være noget for andre. Forpligte sig i forhold til andre, som det angives i næstekærlighedsbuddet.

Det forpligtende rummer desuden kravet til mennesker i et fælleskab om at tage de andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord og handlinger, så de bliver klogere på sig selv. I moderne psykologi taler man om, at man stiller sig til rådighed som ”spejl” for de andre. Kun gennem en positiv spejling i andre kan et menneske udvikle en ordentlig selvforståelse. I et godt fællesskab skal alle derfor være forpligtet til at spejle sig i andre og være til rådighed for de andre som spejl. Kun i et sådant forpligtende fællesskab kan mennesket finde sig selv, mener Grundtvig.

Del på facebook