Fortælling

Fortællingen har siden Christen Kold begyndte at bruge den i sit pædagogiske arbejde haft en helt særlig placering i den grundtvig-koldske skolevirksomhed. Kold opdagede at han via fortælling kunne lære børn meget mere i bestemte skolefag end ved almindelig boglig undervisning. Men for Kold blev fortællingen ikke blot en pædagogisk metode på linje med andre metoder, den indeholder under de rette betingelser efter hans opfattelse nogle dimensioner, som almindelig undervisning ikke gør. Og de rette betingelser er dels lærerens personlige engagement i fortællingens indhold og dels ideen om, at fortællingens formål ikke alene er at opnå en bestemt skoleviden, men i endnu højere grad at blive klogere på, hvad et menneskeliv er, og hvilke vanskeligheder og glæder der er ved at leve livet her og nu. Forstået sådan er lærer og elever lige i deres tilgang til fortællingen – og derfor er fortælling ikke blot en pædagogisk metode men også en måde at være sammen på. En god måde at skabe fælles forståelse og fællesskab på.

Del på facebook