Fri grundskole

En fri grundskole er en privat, selvejende institution for undervisningspligtige børn. Skolen skal drive sin virksomhed i henhold til lov om friskoler og private grundskoler og skal være godkendt af Undervisningsministeriet. For at modtage statstilskud skal skolen i henhold til nævnte lov opfylde en række tilskudsbetingelser.

De frie grundskoler i Danmark er opdelt i forskellige grupper, som har organiseret sig i en række selvstændige skoleforeninger. Det drejer sig om: Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, De kristne Friskoler, De katolske skoler i Danmark, De tyske mindretalsskoler.

Når loven hedder lov om friskoler og private grundskoler og ikke bare lov om frie grundskoler skyldes det en ”sprogstrid” mellem Dansk Friskoleforening og Danmarks Privatskoleforening, som har stået på siden de frie grundskoler fik samme lov i 1970 om hvem der er størst. Begge foreninger hævder deres førerskab blandt de frie grundskoler – idet Dansk Friskoleforening er den skoleforening, der har flest skoler organiseret, mens Danmarks Privatskoleforening har flest elever repræsenteret på dens medlemsskoler. Undervisningsministeriet har ved at benævne loven som ovenfor undgået at fremhæve nogen af de store foreninger. Men i lovteksten efter benævnelsen bruges betegnelsen: frie grundskoler.

 

Del på facebook