Fri kostskole

“Fri kostskole” er en samlebetegnelse for fire skoleformer som har lovfællesskab i Lov om fri kostskoler. De fire skoleformer er højskoler (herunder ungdomshøjskoler), efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Som navnet siger, er det skoler, som er kostskoler. Skolernes elever kan være såvel undervisningspligtige (dvs. kan gå i 8. og 9. klasse) som ikke-undervisningspligtige.

Undtaget herfra er dog højskolerne, som kun må optage ikke-undervisningspligtige unge. Alle skoleformerne kan selv definere deres værdigrundlag, men har som overordnet lovfastsat formål, at skulle give en undervisning og et samvær “hvis hoversigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”.

 

 

 

 

Del på facebook