Fri skole

Ordet “fri“ i betegnelsen angiver, at skolen er privat – dvs. ikke-offentlig og statsstyret. “Fri” angiver tillige, at det er skoler, som er såvel fri fra noget som fri til noget i forhold til deres skolevirksomhed. I dansk tradition har de frie skoler været underlagt en lovgivning, som principielt har givet frihed på 5 centrale områder – idet dog det overordnede princip om åndsfrihed er styrende for de fire andre, fordi disse er nødvendige for at åndsfriheden kan opnås. Friheden er således knyttet til forældrenes og skolens baglands ret til at drive skoler ud fra egne opfattelser af livet og samfundet – dvs. begrundet i samfundets demokratiske ønske om åndsfrihed.

De fem frihedsprincipper kan beskrives således:

1. princippet om åndsfrihed
(en hvilken som helst livsopfattelse kan være grundlag for oprettelse af en skole)

2. princippet om pædagogisk frihed
(stor frihed i valg indhold, metode og materialer)

3. princippet om økonomisk frihed
(stor frihed til at vægte og prioritere i forhold til ideen)

4. princippet om ansættelsesfrihed
(frihed til at ansætte og afskedige på grundlag af holdning og adfærd)

5. princippet om elevfrihed
(frihed til at optage og bortvise elever på grundlag af holdning og adfærd)

På alle fem områder er friheden inden for de sidste 10-15 år blevet mere og mere begrænset.

 

Del på facebook