Grundtvig-koldsk

Den skoletradition vi præsenterer og inspirerer til på denne hjemmeside kaldes grundtvig-koldsk. Med denne benævnelse, som har eksisteret i over 100 år, angives, at traditionen stammer fra såvel Grundtvig som fra Kold. Men de to mennesker har hver deres rolle og betydning i traditionen.

Lidt forenklet kunne man sige, at Grundtvig har tænkt tankerne og Kold har gennemført dem i praksis. Men Kolds arbejde skal ses på baggrund af, at Grundtvig skrev meget lidt om undervisning af børn, og om hvordan en skolevirksomhed for børn skal gribes an. Grundtvig var optaget af voksenundervisning og folkeoplysning. Kold har derfor så at sige “oversat” Grundtvigs tanker om undervisning og uddannelse af voksne til skole for børn, og derfor kan man med rette betegne Kold som den mest originale pædagog Danmark har fostret.

Nogle vil mene, at der er en forskel på Kold og Grundtvig i deres syn på forholdet mellem skole og kristendom. F.eks. at Kold var mere forkyndende over for eleverne end Grundtvig mente, man skulle være i skolen. Selv om der er forskellige opfattelser blandt skolehistorikere af dette forhold, er der skoler der, fordi de ikke ønsker at missionere i skolen kun vil kalde sig grundtvigsk – og enkelte skoler betegner sig, idet de opfatter forkyndelsen af kristendom som helt central på deres skole, alene som koldsk.

 

Del på facebook