Idegrundlag

De frie skoler har som et afgørende kendetegn, at deres skolevirksomhed hviler på nogle bestemte tanker om menneske, skole og samfund. Og disse tanker er udstukket og defineret af skolens såkaldte bagland – dvs. skolekreds og/eller forældrekreds. Det er netop baglandets ret til at etablere skole på grundlag af nogle bestemte tanker, der så at sige legitimerer, at staten yder økonomisk støtte til skolerne. Det er fordi, der er nogle mennesker, der ud fra nogle bestemte fælles opfattelser vil skolen, at vi har en lovgivning om frie skoler i Danmark. Disse tanker og opfattelser benævnes ofte skolens idegrundlag. I andre sammenhænge ville man tale om skolens ideologi eller med et mere nutidigt begreb: skolens værdigrundlag.

Idegrundlaget er ikke noget en skole en gang for alle kan beslutte og derefter kun trække frem ved jubilæer og andre festlige lejligheder. Det skal hele tiden nyfortolkes og være i live i en nutidig skolehverdag, hvis det skal kunne begrunde de frie skolers eksistens.

Hvis skolernes baglande derfor af den ene eller anden grund holder op med at betragte defineringen og udlevelsen af idegrundlaget som vigtigt, fordamper også grunden til at skolerne skal være frie, og dermed bliver det vanskeligt at argumentere for en skolepolitik, der tillader frie skoler!

 

Del på facebook