Levende vekselvirkning

Begrebet levende vekselvirkning stammer fra Grundtvig. Han så al udvikling i verden som resultat af en vekselvirkning mellem forskellige elementer. Når han brugte betegnelsen levende, var det netop for at angive udviklings- og forandringsaspektet. I en pædagogisk sammenhæng talte han om en levende vekselvirkning mellem mennesker som karakteriseret af, at alle mennesker i relationen yder sit og udvikler og forandrer sig. Således også mellem lærer og elev. Begge parter kan og skal lære af hinanden i et ligeværdigt forhold og i konsekvens heraf udvikle og forandre sig. Grundtvig var af den opfattelse at al oplysning, undervisning og uddannelse – uanset det faglige indhold – i sidste ende havde livsoplysning som mål, og i den sammenhæng var ingen, hverken lærer eller elev/foredragsholder eller tilhører, klogere en den anden.

Grundtvig talte også om den levende vekselvirkning, der skulle være mellem historien, nutiden og fremtiden, for at der kunne blive tale om at menneskeheden opfyldte sin bestemmelse: at blive mere og mere opklaret i forhold til meningen med menneskelivet.

 

Del på facebook