Livssyn

”Det flimrer for mit livssyn”, skriver digteren Benny Andersen. Og begrebet livssyn indgår da også i en sammenhæng, som kan virke flimrende. På de frie grundskolers hjemmesider optræder mange beslægtede begreber, som må siges at have en stor fællesmængde. Begreber som idegrundlag, værdigrundlag, livsopfattelse, livsanskuelse, menneskesyn og værdier bruges som betegnelser for forhold i livet, som er det samme.

Livssyn er imidlertid et meget (især tidligere) brugt begreb i den grundtvig-koldske skoletradition. Hvad der helt præcist menes med det, når det bruges, er svært at sige, men oftest beskriver begrebet forhold som vedrører svar på spørgsmålene: Er mennesket skabt eller opstået ved en tilfældighed? Hvad er meningen med menneskelivet? Er der et liv efter døden? Hvad er det gode liv? Hvad er det onde? Hvordan lever jeg et sandt liv? – Altså en række spørgsmål, som indebærer at begrebet livssyn i høj grad har en religiøs og moralsk dimension.

 

Del på facebook