”Lys”

Lys er en central metafor i den grundtvig-koldske skoletænkning under klar inspiration fra Grundtvig. Et godt eksempel på hans brug af ordet finder vi i den berømte skolesang: ”Hvad solskin er”. Heri står der i sidste vers:

Vorherre vidner, at lys er godt,
som sandhed elskes, så lyset yndes,
og med Vorherre, som ler ad spot,
skal værket lykkes, som her begyndes;
trods mørkets harme,
i strålearme af lys og varme
vor skole stå!

Lyset er her beskrevet som et positivt fænomen, som både betyder oplysning, livslys og Gudslys. Det er sådan skolen skal være, badet i alle tre typer af lys. Men lys er ikke nok, skolen skal også have varme – dvs. kærlighed. Oplysning alene gør det ikke, relationen mellem forældre og børn og mellem lærere og elever skal være båret af kærlighed.

Hvis ikke lys og varme forbindes kan det gå galt – og oplysningen blive gold. Det sker i det, som Grundtvig kaldte den døde skole.

Både solen og lynet giver lys, siger Grundtvig, men det sidste er uden varme og kan slå ihjel. ”Lys uden varme er helvedes kval” er et berømt citat fra Grundtvig.

 

Del på facebook