Opklaret

I en moderne sproglig sammenhæng er ordet ’opklaret’ næsten alene knyttet til udsagn, der har forbindelse med politi og kriminalitet – f.eks.: ”Politiet har nu løst mordgåden og opklaret sagen”. I en grundtvig-koldsk sammenhæng har udtrykket på mange måder samme betydning og funktion dvs. at få kendskab til noget som umiddelbart er skjult – men ’sagen’ og ’gåden’ drejer sig om noget mere eksistentielt nemlig det gådefulde menneskeliv. Al oplysning, hvad enten det f.eks. er oplysning i børneskole eller på universitet, har efter Grundtvigs opfattelse til formål, at vi skal bliver klogere på vores liv – vores eget såvel som menneskelivet i almindelighed. Ja, i virkeligheden er det efter Grundtvigs opfattelse ”Menneskets Bestemmelse” givet af Gud at søge at få klarhed på livet – eller få livet opklaret, og efter hans opfattelse har denne søgen på opklaring ført til, at vi som menneskehed bliver klogere og klogere på menneskelivet. Derfor kan han i sangen ”Et jævnt og muntert liv på jord” sige: ”opklaret gang i ædle fædres spor”. Grundtvig mente, at historien lærte os denne lektie, at vi bliver mere og mere opklaret.

Det har været og er stadig til diskussion om menneskehedens opklaring faktisk også har ført til at mennesket er blevet klogere og verden bedre!

Del på facebook