Temaer i grundtvig-koldsk skoletænkning

Oplæg til drøftelse med tilhørende spørgsmål

Der kan være stor forskel på pædagogik og skolevirksomhed, der kalder sig grundtvig-koldsk. Alligevel er der visse fællestræk ved de mange forskellige fortolkninger og måder at gøre det på i praksis. Der er en række temaer, som går igen, som vigtige afklaringstemaer.

I det følgende har vi bedt forskellige skolefolk om at præsentere disse temaer og give deres bud på spændviden i temaernes afklaring. Her finder du  også spørgsmål til drøftelse af de enkelte temaer i skolekredsen, på lærerværelset og til forældremødet.

Undervisning

 

Laust Riis Søndergaard - Underviser vi i fag eller med fag?

 

Faglighed

…i det ene tilfælde er man mere optaget af selve faget og dets indhold mens man i det andet er mere optaget af fagets anvendelighed…

Læs Laust Riis Søndergaards oplæg og spørgsmål til temaet faglighed
Underviser vi i fag eller med fag?
Find dig i fællesskabet - Thorstein Balle

 

Fællesskab

For Grundtvig – som for mange moderne psykologer – kan der kun i et fællesskab opbygges et selvbevidst individ

Læs Thorstein Balles oplæg
Find dig i fællesskabet
Bent Hansen - Følsomhed for ord

 

Det levende ord

Det levende ord handler ikke kun om at fortælle eller tale, men det handler også om, hvad der fortælles om.

Læs Bent Hansens oplæg
Følsomhed for ord
Jesper Vognsgaard - Grundtvigsk praksis?

 

Grundtvigsk praksis?

Et skolesyn er et udtryk for holdninger, pædagogiske tilgange og det menneskesyn, der ligger bag de enkelte skoler.

Læs Jesper Vognsgaards oplæg
Grundtvigsk praksis?
Birthe Fahnøe Lund - Børn og deres lærer

 

Børn og deres lærer

Det er en lang proces at blive et myndigt menneske

Læs Birthe Fahnøe Lunds oplæg
Børn og deres lærer
Laurids Kristian Fahl, projektleder, far til børn i Frederiksberg Friskole

 

En skole i familien

Når man som forælder tager del i skolens liv, får man på sin egen krop lov at mærke den begejstring der udgør en af grundpillerne i friskolens måde at undervise og drive skole på

Læs Laurids Kristian Fahls oplæg
Der kom en skole i familien
Carsten Oxenvad - Vi er og bliver noget - allerede!

 

Historisk poetisk

Vi er ikke kun historisk skabte, vi er historieskabere…

Læs Carsten Oxenvads oplæg
Vi er og bliver noget – allerede!
Find dig i fællesskabet - Thorstein Balle

 

En skole i bevægelse

En fri grundskole kan vælge en undervisning, som vender op og ned på alle de vante forestillinger om skole.

Læs Thorstein Balles oplæg
En skole i bevægelse
Jens Raahauge

 

Skoleledelse

For den har ikke ledet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær…

Læs Jens Raahauges oplæg
Tanker om skoleledelse
Del på facebook