Videre læsning

Forslag til bøger og artikler til videre læsning om grundtvig-koldsk skoletænkning

Følgende litteraturforslag er udvalgt med henblik på, at de er nemme at tilegne sig for folk, som ikke har det store kendskab til Grundtvig og Kold og skoletraditionen efter dem, og som gerne på en overkommelig måde vil komme lidt dybere ned i tankerne end hjemmesiden alene giver.

Enkelte af bøgerne kan ikke længere købes i handlen, men kan lånes på biblioteket.

 

Bøger

Balle, Thorstein og Balle-Petersen, Margaretha (red.)
Den danske friskole, udgivet 1996 af Dansk Friskoleforening

 

Bech Thøgersen, Anders
På sporet af en succes, udgivet 2004 af Efterskoleforeningens forlag

 

Christensen, Bodil (red.)
Ny lærer i efterskolen, udgivet 2004 af Efterskoleforeningens Forlag

 

Fabricius Møller, Jes
Grundtvigianismen i det 20. århundrede, udgivet 2005 af forlaget Vartov

 

Hagemann, Johannes m.fl.
Christen Kold – pædagogik,  udgivet 1967 af forlaget G.E.C. Gad

 

Hartby, Inger (red.)
Gensyn med Christen Kold – en antologi, udgivet 2004 af Videns- og studiecenter for Fri skole

 

Kold, Christen
Om børneskolen, udgivet af Dansk Friskoleforening

 

Pedersen, Ole
Den levende vekselvirkning – Grundtvig, Kold og undervisningen i dag, udgivet 2003 af forlaget Kvan

 

Reich, Ebbe Kløvedal
Solskin og lyn, Grundtvig og hans sang til livet, udgivet 2000 af forlaget Vartov

 

Artikler
(NB: Nogle af artiklerne kan downloades fra nærværende hjemmeside)

 

Balle, Thorstein
Mennesket er ingen abekat! – en kort præsentation af N.F.S. Grundtvig og hans tankeverden, trykt i 2011 i tidskriftet Efterskulni
Find dig i fællesskabet! – om Grundtvig, folkestyret og moderne medborgerskab, trykt 2007 i tidskriftet Unge Pædagoger nr. 3
Menneske først og ikke mere – om troen, skolen og Grundtvig, trykt 2011 i tidsskriftet Vartovbogen, Forlaget Vartov
En grundtvigsk ledelsespraksis – refleksioner over forholdet mellem Grundtvigs tænkning og ledelse af pædagogiske institutioner, trykt 2011 i bogen ”Læringens Perspektiv” udgivet af Akademisk Forlag
De frie grundskoler – i historisk belysning. Trykt 2006 i tidsskriftet Undervisning  udgivet af Undervisnings-ministeriet

 

Birkelund, Regner
Det grundtvigske og det rationalistiske oplysningsbegreb, trykt 1999 i tidsskriftet Kvan nr. 55
Grundtvig og demokratiet – Om oplysning dannelse og demokrati trykt 2001 i bogen ”Poetisk demokrati” udgivet på Gads Forlag

 

Korsgaard, Ove
Hvor kommer lyset fra? – Et idehistorisk strejftog i oplysningens historie trykt 1999 i tidsskriftet Kvan nr. 55
Grundtvigs oplysningstanker – om at knytte bånd og løse knuder. trykt 2000 i Grundtvig Studier udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947

Del på facebook